Добредојдовте !

slika-pocetna11

За компанијата

Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип е формирано 1984 година.
    Основната дејност на фирмата е експлоатација и преработка на неметални минерални суровини: кварцит, опалска бреча, аморфниот бел опализиран туф како и зеофит.    Експлоатацијата се врши врз база на договори за концесии и дозволи за експлоатација.
  

Контакт

ул. Македонски револуционери 56
+389 (032) 483 043
+389 (032) 483 043
http://www.strmos.com.mk