Кварцит

ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
 

kvarcit1

kvarcit Специфична тежина 2,66 gm/cm³
Волуменска тежина 2,57 gm/cm³
Цврстина на притисок
        Мокар 5000 kg/cm²
        Сув     4950 kg/cm²
Тврдост по МОЅЅ 7
Абразивност 0,065 kg/cm³

ХЕМИСКИ СВОЈСТВА
 


SiO2

96.57 %

Al2O3

0.38 %

Fe2O3

0.46 %

CaO

0.16 %

MgO

0.28 %

Na2O

0.016 %

K2O

0.013 %

ПРИМЕНА
 


Во електро-металуршката индустрија за добивање на феро-силикати.
Како материјал за преслекување на сите средини каде што се бара висока отпорност на ерозија.